Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uwaga! Obecnie znajdujesz się na archiwalnej stronie internetowej ZSP Kleszczów. W poszukiwaniu nowych wiadomości zapraszamy na aktualną stronę

Przejdź do aktualnej strony

Wolontariat szkolny. Poradnik dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców - TUTAJ.
Poradnik wolontariatu szkolnego - TUTAJ.

Zaproszenie dla uczniów: Wolontariat gdzie i kiedy chcesz czyli e-wolontariat

Czytaj więcej...

Kilka słów o wolontariacie
Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych,
a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. CAŁOŚĆ.

Podaruj pluszaka
„Podaruj pluszaka” to kolejna z licznych inicjatyw charytatywnych podjętych przez uczniów naszej szkoły w Roku wolontariatu. Pomysłodawczynią projektu była uczennica klasy Ia, Anna Balt, a koordynatorem całości pedagog szkolny, pani Beata Wysmułek. Do akcji licznie włączyli się uczniowie oraz nauczyciele. Dzięki ich hojności udało się zebrać całkiem sporą ilość pluszowych zabawek, którymi następnie obdarowano dzieci z Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. 22 grudnia przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu...

Czytaj więcej...

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

- Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
- Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
- Kształtowanie postaw prospołecznych
- Rozwijanie empatii i tolerancji
- Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
- Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
- Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
- Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
- Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
- Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
- Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
- Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń
- Rozwijanie zainteresowań
- Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
- Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

OBSZARY DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

- Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: 
- środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne

ŚRODOWISKO SZKOLNE

- Działania Szkolnego Klubu Wolontariusza
- Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce 
- Udział w zajęciach pozalekcyjnych
- Praca w bibliotece szkolnej

Czytaj całość...