Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uwaga! Obecnie znajdujesz się na archiwalnej stronie internetowej ZSP Kleszczów. W poszukiwaniu nowych wiadomości zapraszamy na aktualną stronę

Przejdź do aktualnej strony

Od początku roku szkolnego 2010/2011 społeczność Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie podjęła działania zmierzające do nadania placówce imienia. Kluczowym zadaniem stało się wyszukanie i przedstawienie kandydatów do tej zaszczytnej funkcji. Nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili cykl godzin wychowawczych poświęconych poszukiwaniu autorytetów, które we współczesnym świecie byłyby prawdziwymi wzorcami do naśladowania.

Przystępując do wyboru odpowiednich kandydatur wzięto pod uwagę oczekiwania społeczności szkolnej, cechy, dokonania oraz wartości ponadczasowe reprezentowane przez przyszłego patrona. Ustalono, że ma on być osobą, której życie bądź twórczość oraz wyznawane przez nią wartości są zgodne z głównymi celami wychowawczymi przyjętymi przez szkołę, a także tożsame z pełnioną przez szkołę misją. Szkoła to instytucja kształtująca osobowość młodego człowieka, dlatego jej patronem powinien być ktoś bliski uczniom, ich rodzicom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły, akceptowany przez nich na tyle, aby mogli się z nim utożsamiać. Ktoś, kto mógłby stać się autorytetem, źródłem wzorców obowiązujących we wszystkich działaniach szkoły.

Sądzimy, że nadanie   imienia Jana Pawła II Liceum Ogólnokształcącemu i Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie pozwoli na realizację wielu zadań wychowawczych oraz będzie pomocą w kształtowaniu u uczniów postawy szacunku dla swojej szkoły i promowania jej pozytywnego wizerunku.

Nasze działania w ramach projektu "Nadanie Imienia Liceum Ogólnokształcącemu i Technikum Nowoczesnych Technologii" zaczęliśmy od wpisania zadania do Planu Pracy Szkoły i przyjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały o przystąpieniu do realizacji projektu. W wyniku kolejnych działań wybrano   patrona spośród kandydatów   zgłoszonych przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Został nim Jan Paweł II, który uzyskał największą ilość głosów.

              

Uzasadnienie wyboru:

"Człowiek jest jednocześnie artystą i instrumentem, na którym wygrywa swoje życie, a piękno jego życia zależy od wyboru wartości, którymi żyje. Im są one wyższe, tym piękniejsze i szczęśliwsze jest życie..."

Ks. Karol Hołubicki

Przykład Papieża Polaka potwierdza słuszność tych słów, a wszyscy członkowie społeczności szkolnej pragną podążać drogą, którą nam wyznaczył Jan Paweł II. Wybrany na Tron Piotrowy, nigdy nie zapominał o swojej ojczyźnie, kolegach z dzieciństwa, czy o ukochanym mieście Wadowicach, dając nam tym samym znak, jak ważne są dla nas tzw. małe ojczyzny: szkoła, rodzina i miejsca, do których się przywiązujemy. Uczył nas optymizmu, wiary w drugiego człowieka, szacunku dla samego siebie oraz otwartości na potrzeby ubogich, pokrzywdzonych i chorych. Wiedział, jak ważna jest w naszym życiu tolerancja dla innych, akceptacja ich prawa do głoszenia własnych poglądów i dlatego powtarzał wielokrotnie : "wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga".

Pontyfikat Jana Pawła II był skierowany przede wszystkim do ludzi młodych. Jak mówił, to dzisiejsza młodzież jest szansą dla Kościoła, to oni są przyszłością świata. Ojciec Święty starał się być blisko młodych, zagubionych ludzi, zarażał ich swymi pasjami, przekonywał o wartości miłości i przyjaźni, gdy mówił o rzeczach ważnych, nie dawał obietnic bez pokrycia, nie moralizował, a każdego człowieka traktował niezwykle poważnie.

Jan Paweł II uczył nas, żebyśmy byli wierni najprostszym zasadom, płynącym z głębi serca, z odwagą zmagali się z codziennością, zachwycali światem i doceniali dar życia . Taki patron zobowiązuje.

Pomysł nadania imienia Jana Pawła II Liceum Ogólnokształcącemu i Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie wyrósł z przekonania, że warto wspominać wielkich tego świata i próbować ich naśladować z korzyścią dla siebie i innych. W trudnych czasach częstego zatracania podstawowych norm moralnych, jest to istotny aspekt w wychowywaniu współczesnego młodego pokolenia. Niezbędne jest więc przybliżanie osobowości, które własnym przykładem dostarczają najlepszych wzorców do naśladowania i stanowią życiowy drogowskaz.

 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców