Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uwaga! Obecnie znajdujesz się na archiwalnej stronie internetowej ZSP Kleszczów. W poszukiwaniu nowych wiadomości zapraszamy na aktualną stronę

Przejdź do aktualnej strony

Doradca zawodowy
Godziny pracy:

Agnieszka Nagoda-Gębicz
Poniedziałek  8:00- 10:00

Renata Kina - Neumann
wtorek - 12.10 - 16.00
środa -11.30 - 16.00
czwartek - 9.00 - 10.50
piątek - 8.00 - 10.40

Szkolny Ośrodek Kariery ( SZOK)

Drodzy Uczniowie! Zapraszamy do naszego SZOK-u.

***

Potrzebujesz pomocy w wyborze dalszej drogi edukacji?
Nie wiesz jaką specjalność wybrać?
Nie znasz oferty szkół policealnych lub wyższych?
Poszukujesz pracy?
Chcesz zdobyć nowy zawód?

***

Znajdziecie tu pomoc i wsparcie dla trudnych decyzji podejmowania wyborów, planowania dalszego kształcenia i kształtowania drogi zawodowej.

SZOK proponuje:

 • pomoc przy dokonywaniu wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej;
 • warsztaty komunikacji interpersonalnej, jak : doskonała autoprezencja, mowa ciała, radzenie sobie ze stresem;
 • informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy i oczekiwań pracodawców;
 • warsztaty przygotowujące do poszukiwania pracy; przygotowanie do roli pracownika;
 • imprezy pobudzające własną aktywność, jak: Dzień Przedsiębiorczości, Targi Edukacyjne oraz  inne akcje;

Oferta SZOK jest nieodpłatna i dostępna dla:
- Uczniów,
- Nauczycieli i pracowników szkoły,
- Rodziców

Doradca zawodowy  w Szkolnym Ośrodku Kariery zaprasza !

Zadania  doradcy zawodowego:

 • systematyczne diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów  i potrzeb rynku pracy,
 • pomoc w planowaniu kariery zawodowej uczniów,
 • prowadzenie i aktualizowanie banku informacji o możliwościach kształcenia i potrzebach regionalnego i ogólnopolskiego rynku pracy,
 • przygotowanie młodzieży do dalszej edukacji i wyboru zawodu,
 • zapoznanie z sytuacjami trudnymi związanymi z bezrobociem,
 • przygotowanie do mobilności zawodowej,
 • współdziałanie z rodzicami,
 • współpraca z nauczycielami w celu wspierania wyborów i decyzji uczniów,
 • nawiązanie kontaktów z pracodawcami, urzędami pracy, OHP, PPP i innymi w zależności od potrzeby i oczekiwań uczniów.

Wybierz pracę, którą kochasz a nie będziesz musiał w swoim życiu pracować nawet  przez jeden dzień (Konfucjusz)

Kodeks działania doradcy zawodowego zbudowany jest na:
1. Poufności (doradca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie tajemnicy przebiegu i efektów usługi doradczej)
2. Równym traktowaniu (zasada równości oznacza, że dostęp do usług poradnictwa zawodowego nie może być od niczego uzależniany)
3. Odpowiedzialności ( doradca zawodowy ponosi odpowiedzialność za swoją pracę ,musi być gotowy na ponoszenie konsekwencji swoich działań, powinien postępować tak, by jego praca była jak najwyższej jakości)
4. Szacunku (doradca musi pamiętać  o szacunkudo innych  i nie wolno mu zrobić nic, co mogłoby naruszyć godność osobistą ucznia)
5. Uczciwości (mówić zawsze prawdę w sposób, który nie rani, nie budzić fałszywych nadziei, nie obiecywać)
6. Wolności (wymuszona relacja doradcza z reguły jest nieefektywna)
7. Poszanowaniu prywatności (relacji doradczej nie należy przenosić na teren prywatny)
Kodeks etyczny doradców został opracowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego (IAEVG) w 1995 roku. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP przyjęło ten kodeks w 2005 roku.

Doradca zawodowy w Szkolnym Ośrodku Kariery zaprasza rodziców na konsultacje
Konsultacje są bezpłatne z zachowaniem poufności. 
Proponowane tematy: 
- zapoznanie z problematyką rozwoju zawodowego młodzieży,
- pomoc i wspierania w podejmowaniu decyzji zawodowych Państwa dzieci,
- trafne i efektywne decyzje zawodowe dotyczące wyboru zawodu,
- rozwiązywanie problemów zawodowych osób dorosłych,
- przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym (krajowym i unijnym) rynku pracy,
- pomoc w przygotowywaniu dokumentów(cv, list motywacyjny)
oraz inne zgodnie z potrzebami.
Kontakt : [email protected]l lub pod numerem telefonu 44 731 65 60