Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uwaga! Obecnie znajdujesz się na archiwalnej stronie internetowej ZSP Kleszczów. W poszukiwaniu nowych wiadomości zapraszamy na aktualną stronę

Przejdź do aktualnej strony

31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu 2017
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w związku z obchodzonym 31 maja 2017 r. Dniem bez Tytoniu informuje że hasłem tegorocznej Kampanii jest: „Tytoń- zagrożenie dla rozwoju”, a jej głównym celem jest wykazanie zagrożenia, jakie przemysł tytoniowy stwarza dla trwałego rozwoju wszystkich krajów, w tym zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli oraz zaproponowanie środków, które rządy i społeczeństwo powinny podjąć w celu promowania zdrowia i rozwoju poprzez skonfrontowanie się z globalnym kryzysem tytoniowym.
Wg WHO w ciągu roku około7 milionów osób umiera z powodu palenia papierosów. Używanie tytoniu stanowi zagrożenie dla każdej osoby, niezależnie od płci ,wieku , rasy pochodzenia kulturowego czy wykształcenia. Wydatki na tytoń negatywnie wpływają na gospodarkę narodową poprzez zwiększenie wydatków na opiekę zdrowotną i zmniejszenie produktywności. Wpływa to na zwiększenie nierówności zdrowotnych i pogłębienie ubóstwa.

DBAM O MÓJ Z@SIĘG – OGÓLNOPOLSKIE BADANIA FONOHOLIZMU
Pomysł realizacji projektu pt.: Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych przez młodzież szkolną w Polsce. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu (dalej: Projekt) zrodził się w środowisku naukowym Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i dotyczył pilnej potrzeby dokonania profesjonalnej diagnozy w zakresie korzystania z telefonu komórkowego przez młodych Polaków. Już na początku prac nad ideą i koncepcją projektu ustalono, że realizowana diagnoza jest elementem szerszego procesu edukacji społecznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych. Głównym celem Projektu jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa polskiego w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych. Cel ten można osiągnąć poprzez dokonanie diagnozy naukowej, upowszechnienie wyników badań, jak również zaplanowanie profesjonalnego wsparcia dla różnych grup odbiorców borykających się z niekontrolowanym używaniem telefonów komórkowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Ogólnopolskie badania przeprowadzono w ponad 600 polskich szkołach wśród 22.086 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w wieku 12-18 lat. Dodatkowo badaniem objęto 3472 nauczycieli. Każda z gmin, każdy powiat bądź szkoła otrzymała w sposób bezpłatny wyniki z realizowanych działań badawczych.
Więcej informacji o projekcie: INFORMACJE O PROJEKCIE_DIAGNOZA

ZATRZYMAJ BŁĘDNE KOŁO PRZEMOCY. PRZERWIJ MILCZENIE. OTWARCIE POROZMAWIAJ LUB ZGŁOŚ PROBLEM. -  ULOTKA

Kampania społeczna projektu „Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy”
Kampania ZERWIJ Z PRZEMOCĄ jest realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostkę Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pn. „Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy – edukacyjna kampania społeczna” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” – edycja 2016.
Bardzo mało mówi się o przemocy w relacji nastolatek-dorosły/rodzic. Dlatego kampania zwraca uwagę na fakt, iż sprawcą przemocy domowej nie zawsze jest dorosły, ale może nim być także dziecko (nastolatek). Kiedy osobą doświadczającą przemocy jest dziecko, niekoniecznie powinniśmy myśleć o maluchach – zdarza się, że przemocy ze strony rodziców doświadczają także nastolatki.
Zaplanowane działania mają charakter edukacyjny i służą profilaktyce w zakresie zjawiska przemocy domowej. Podstawowym celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców województwa łódzkiego na:
• problem przemocy, której sprawcą, ale również ofiarą jest młodzież,
• specyfikę wieku dojrzewania,
• konieczność poszanowania godności w relacjach nastolatek – dorosły, dorosły – nastolatek,
• kreowanie pozytywnego wizerunku nastolatka oraz autorytetów młodzieży,
Chcemy podnosić wiedzę społeczeństwa na temat:
• zagrożeń płynących z przemocy i skutków jej stosowania,
• odpowiedzialności rodziców w procesie wychowania (także dzieci w wieku dojrzewania),
• konieczności kształcenia wśród młodzieży i dorosłych umiejętności budowania relacji w sposób bezprzemocowy,
• gotowości społeczeństwa do reagowania na sytuacje przemocy.
Powstrzymajmy przemoc domową, także tę pomiędzy dorosłymi i nastolatkami!
Gdzie szukać pomocy?
• Telefony zaufania (116 111 – dla młodzieży, 800 100 100 – dla rodziców i nauczycieli , 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
• 801 12 00 02 – Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie „Niebieska Linia”);
• pedagodzy i psycholodzy szkolni;
• poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
• jednostki specjalistycznego poradnictwa (funkcjonujące w systemie pomocy społecznej);
• organizacje pozarządowe specjalizujące się w poradnictwie, terapii i wsparciu młodzieży;
• poradnie zdrowia psychicznego (w szczególności, jeśli sprawa może dotyczyć zaburzeń psychicznych, samookaleczania, myśli samobójczych);
• prywatne ośrodki i punkty poradnictwa oraz terapii.

Więcej informacji na www.zerwijzprzemoca.pl.

Spotkanie z rodzicami
9 września 2016 r. o godz. 16.30. odbyło sie I spotkanie organizacyjno - informacyjne wszystkich rodziców uczniów liceum i technikum w auli Solparku. Pani dyrektor Agnieszka Nagoda - Gębicz przedstawiła rodzicom:
1. skład grona pedagogicznego, 2. kalendarz roku szkolnego, 3. kalendarz spotkań z rodzicami, 4. plan działań w roku szkonym 2016/17, 5. dokumentację regulującą pracę szkoły. Specjaliści wspomagający pracę szkoły pedagog, psycholog i doradca zawodowy zaprezentowali plany pracy. Przedstawiono wytyczne do realizacji przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Przewodniczący Rady Rodziców złożył sprawozdanie z pracy ...

Czytaj więcej...

Czym jest Pedikuloza? - CZYTAJ

Ochrona dzieci i młodzieży przed nieadekwatnymi do ich wieku treściami

Poradnik – Bezpieczne technologie TUTAJ
Poradnik – Chrońmy dzieci przed pornobiznesem TUTAJ